PL | EN

Zastępstwo inwestycyjne

Podczas realizacji Inwestycji, na Inwestorze spoczywa duża ilość pracy.

 

W związku z tym w ramach tej usługi oferujemy:

 • uczestniczenie w przejęciu od projektanta dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz sprawdzanie jej kompletności i zgodności z warunkami zawartej umowy,
 • przygotowywanie do akceptacji zamawiającemu jednolitej treści umów z wybranymi przez niego wykonawcami, dostawcami, projektantami,
 • zawiadamianie właściwych organów o rozpoczęciu realizacji inwestycji,
 • przekazywanie placu budowy,
 • reprezentowanie zamawiającego poprzez bieżącą kontrolę zgodności realizacji inwestycji z zawartymi umowami, pozwoleniem na budowę, dokumentacją projektową i obowiązującymi polskimi normami,
 • kontrola jakości wykonywanych robót,
 • organizowanie narad roboczych,
 • koordynacja realizacji robót,
 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem autorskim,
 • bieżąca kontrola faktur projektantów, wykonawców i dostawców pod względem formalnym merytorycznym i rachunkowym,
 • dokonywanie częściowych odbiorów wykonanych etapów robót,
 • dokonywanie odbioru końcowego inwestycji,
 • prowadzenie całokształtu spraw związanych z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
 • rozliczenia rzeczowo- finansowe inwestycji,
 • obsługa okresu rękojmi i gwarancji.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy w sprawie oferty?

Nasze realizacje

0

Lodowisko w Krynicy – Zdrój

Zamawiający / Inwestor: Gmina Krynica – Zdrój 2022 – obecnie

0

Centrum Przesyłek Kurierskich

Zamawiający / Inwestor: Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 2022 – obecnie

0

Budynek usługowo – handlowy w Kielcach

Zamawiający / Inwestor: Lewiatan Kielce Sp. z o.o. 2022 – obecnie

0

REWITALIZACJA PARKU STRZELECKIEGO W NOWYM SĄCZU

Zamawiający / Inwestor: Miasto Nowy Sącz 05.20219 – 06.2021