PL | EN

Referencje

Miasto Nowy Sącz

„Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELMA SP. z o.o. […] pełniło kompleksowe usługi w zakresie pełnobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu.” Zobacz całość

NEWAG S.A.

„PW ELMA Sp. z o.o. wykonywało w okresie IV 2019r. – II 2020r. czynności polegające na pełnieniu funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. Budowa Hali Produkcyjnej 5A wraz z wbudowaną części zaplecza socjalno – administracyjnego oraz infrastrukturą techniczną na terenie zakładu NEWAG S.A. w Nowym Sącz. […] Ze swoich obowiązków objętych umową PW ELMA wywiązało się należycie i z zachowaniem staranności.” Zobacz całość

GORTEX ADAM GÓRSKI Sp. j.

„ Ze swoich obowiązków PW ELMA wywiązało się bez zastrzeżeń, a świadczone usługi zostały wykonane należycie w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego, co pozwala polecić firmę jako wiarygodnego i doświadczonego partnera w procesie inwestycyjnym.” Zobacz całość

Sanatorium Uzdrowiskowe Leśnik-drzewiarz Sp. z o.o.

„PW ELMA Sp. z o.o. pełniło usługi pełnobranżowego Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Remont elewacji i dachu budynku głównego, przebudowa kotłowni gazowej oraz budowa instalacji solarnej – Sanatorium Leśnik-Drzewiarz w Krynicy Zdroju. […] Ze swoich obowiązków objętych umowa PW ELMA wywiązało się bez zastrzeżeń .” Zobacz całość

STBS Sp. z o.o.

„ Ze swoich obowiązków objętych umową PW ELMA wywiązało się bez zastrzeżeń, a świadczone usługi zostały wykonane w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego.” Zobacz całość

Uzdrowisko Krynica – Żegiestów S. A.

„PW ELMA pełniło pełnobranżowy Nadzór Inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa skrzydła północnego budynku Nowe Łazienki Mineralne w Krynicy Zdroju wraz z wymianą przyłączy i remontem drogi wewnętrznej – etap I i II. […] Usługi zostały wykonane w sposób zapewniający prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego.” Zobacz całość

Uzdrowisko Rabka S. A.

„PW ELMA pełniło usługi w zakresie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży ogólnobudowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Ze swoich obowiązków objętych umową PW ELMA wywiązało się bez zastrzeżeń.” Zobacz całość

Komenda Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

„Poświadczamy, że PW ELMA Sp. z o.o. w Nowym Sączu w latach 2013-2017 pełniło obowiązki Inwestora Zastępczego przy realizacji pn. Rozbudowa i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni.” Zobacz całość