POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY INSPEKTORÓW NADZORU W NASTĘPUJĄCYCH SPECJALNOŚCIACH:

  • KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
  • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ORAZ ELEKTROENERGETYCZNYCH
  • INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE: SIECI, INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, GAZOWYCH, C.O., WENTYLACYJNYCH
  • DROGOWEJ
  • MOSTOWEJ