» przygotowanie inwestycji
» przeprowadzanie przetargów
» nadzór inwestorski
» zastępstwo inwestorskie
» pozostałe

 

- Ocena i opiniowanie dokumentacji projektowej w tym pod względem jej zgodności z zawartymi umowami, kompletności wymaganych warunków, uzgodnień i opinii.

- Ocena stanu technicznego obiektów, jakości wykonanych robót, ocena strony ekonomiczno - finansowej robót.

- Inwentaryzacje obiektów

- Opracowywanie kosztorysów

- Doradztwo inwestycyjne