» przygotowanie inwestycji
» przeprowadzanie przetargów
» nadzór inwestorski
» zastępstwo inwestorskie
» pozostałe

 

Prowadzony we wszystkich specjalnościach tj. konstrukcyjno-budowlanej, mostowej, drogowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.