» przygotowanie inwestycji
» przeprowadzanie przetargów
» nadzór inwestorski
» zastępstwo inwestorskie
» pozostałe

 

Opracowanie specyfikacji warunków przetargowych, przygotowywanie ogłoszeń, prowadzenie rokowań lub współuczestnictwo w rokowaniach, weryfikacja ofert w tym kosztorysów i wycen oferentów, przygotowanie wzorców umów o roboty budowlane , o prace projektowe itp.