» przygotowanie inwestycji
» przeprowadzanie przetargów
» nadzór inwestorski
» zastępstwo inwestorskie
» pozostałe

 

Uzyskiwanie materiałów przedprojektowych, warunków technicznych, uzgodnień, opinii, podkładów geodezyjnych, opinii geologicznych, raportów oddziaływania na środowisko, koordynacja międzybranżowa projektantów, współuczestniczenie i pomoc w procesie uzyskiwania pozwolenia na budowę,  itp.