» przygotowanie inwestycji
» przeprowadzanie przetargów
» nadzór inwestorski
» zastępstwo inwestorskie
» pozostałe

 

Zarząd  P.W. " ELMA" Nowy Sącz ma zaszczyt zaprezentować ofertę w zakresie współpracy w charakterze inwestora zastępczego lub inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizowanych zadaniach inwestycyjnych.  Oferujemy  kompleksowe usługi nadzoru inwestorskiego we wszystkich branżach oraz pełną obsługę procesu inwestycyjnego łącznie z doprowadzeniem do uzyskania decyzji o użytkowaniu.

Zawierając umowy bierzemy pełną odpowiedzialność za zapewnienie prawidłowości przebiegu procesu inwestycyjnego i  jego zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Zapewniamy pełną dyspozycyjność, bieżący kontakt z inwestorem i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

Dysponujemy kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów o wieloletnim doświadczeniu zawodowym we wszystkich branżach i dziedzinach procesu inwestycyjnego. Jesteśmy w pełni przygotowani  pod względem lokalowym i sprzętowym  do świadczenia wszelkiego rodzaju usług  inwestycyjnych.