POSZUKUJEMY DO WSPÓŁPRACY... [więcej]


Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ELMA" Spółka z o.o.istnieje na rynku nieprzerwanie od lutego 1991 roku
i jest kontynuatorem działalności  powstałego w roku 1975 Inwestprojektu Nowy Sącz.

            Podstawowy zakres działalności firmy obejmuje :

  • PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI
  • PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZANIE PRZETARGÓW
  • NADZÓR INWESTORSKI WE WSZYSTKICH SPECJALNOŚCIACH
  • OBSŁUGA I KOORDYNACJA INWESTYCJI - ZASTĘPSTWO INWESTORSKIE
  • OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW, JAKOŚCI WYKONANYCH ROBÓT I OCENA STRONY EKONOMICZNO - FINANSOWEJ ROBÓT
  • INWENTARYZACJE OBIEKTÓW
  • OPRACOWYWANIE KOSZTORYSÓW
  • OCENA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
  • DORADZTWO INWESTYCYJNE

Uczestniczyliśmy i uczestniczymy w realizacji wielu  inwestycji, obsługując je zarówno w zakresie  nadzoru inwestorskiego jak i pełnego zastępstwa inwestycyjnego.
Dysponujemy kadrą wysokokwalifikowanych specjalistów, o wieloletnim doświadczeniu zawodowym
we wszystkich branżach i dziedzinach procesu inwestycyjnego. Jesteśmy w pełni przygotowani  pod względem lokalowym i sprzętowym  do świadczenia wszelkiego rodzaju usług  inwestycyjnych.

Firma nasza wpisana została do Rejestru Handlowego  w roku 1991 a następnie w roku 2001 do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000016595.
Siedzibą statutową firmy jest Nowy Sącz ul. Sucharskiego 23/20. Biuro firmy znajduje się w Nowym Sączu przy ul. Jana Pawła II 32. Wysokość kapitału zakładowego w pełni wniesionego : 50.000 zł., 
NIP : 734-000-89-90, Regon : 460005609.

Zapewniamy, codzienny kontakt z Zamawiającym i innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego. Gwarantujemy wysoką jakość usług i pełne zaangażowanie w reprezentowaniu interesów naszych inwestorów.